top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Loonkostensubsidie op grond van de NOW óók voor de maanden juni, juli en augustus 2020

21 mei 2020

Loonkostensubsidie op grond van de NOW óók voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De systematiek is hetzelfde, maar de voorwaarden wijken op de volgende punten af van de huidige NOW. -De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020. -De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd naar 40%. -De ontslagboete vervalt (-> Zie ook de eerdere berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur). -Als een werkgever het UWV vraagt om toestemming voor ontslag van 20 of meer werknemers moet hij overleggen met de vakbonden. Dit is in lijn met de al bestaande Wet melding collectief ontslag. -De werkgever moet werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. -Als gebruik wordt gemaakt van de NOW mogen geen bonussen aan het bestuur en de directie worden uitgekeerd, geen winstuitkeringen aan aandeelhouders worden gedaan en de eigen aandelen niet worden ingekocht. -Soms is een accountantsverklaring nodig bij de aanvraag van de loonkostensubsidie of achteraf als de loonkostensubsidie definitief wordt vastgesteld. De loonkostensubsidie voor de maanden juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020.

Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page