top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?

9 november 2020

Is sprake van een arbeidsovereenkomst?

Het antwoord op deze vraag is belangrijk. Als sprake is van een arbeidsovereenkomst dan heeft dat namelijk onder meer tot gevolg dat de werknemer recht heeft op loon, óók bij arbeidsongeschiktheid, en ontslagbescherming geniet.

Over het antwoord op de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst wordt in de praktijk veel gediscussieerd. Zo ook door gemeente Amsterdam en een daar werkzame persoon. Uiteindelijk werd aan de Hoge Raad gevraagd hoe hij de overeenkomst tussen beiden kwalificeerde.

De Hoge Raad overwoog dat sprake is van een arbeidsovereenkomst als de inhoud van een overeenkomst voldoet aan de wettelijke omschrijving van een arbeidsovereenkomst. Zélfs als het aangaan van een arbeidsovereenkomst niet de bedoeling was. Van een arbeidsovereenkomst is derhalve sprake als de ene partij, de werknemer, zich verbindt om in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

De overweging van de Hoge Raad is baanbrekend. Lange tijd werd er in de praktijk namelijk vanuit gegaan dat de bedoeling van partijen er wél toe deed. Nu dat niet zo blijkt te zijn, is mogelijk een groot deel van de personen die meent zzp'er te zijn eigenlijk werknemer.

Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page