top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Wat is bedrijfseconomisch ontslag en hoe pak je dat aan?

5 juni 2020

bedrijfseconomisch ontslag werkgevers werknemers stappenplan UWV reorganisatie  Lydia van den Heuvel advocaat Den Bosch Mensch Arbeidsrecht Advocatuur

Door corona wordt een golf van bedrijfseconomische ontslagen verwacht. Wat is bedrijfseconomisch ontslag en hoe pak je dat aan? Er zijn verschillende bedrijfseconomische redenen voor ontslag, bijvoorbeeld financiële problemen, werkvermindering en reorganisatie. Voor bedrijfseconomisch ontslag is toestemming van het UWV nodig. Soms is ook toestemming van de vakbonden en advies van de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de werknemers zelf nodig. Toestemming van het UWV kan worden verkregen door de daarvoor bedoelde formulieren A, B en C in te dienen bij het UWV. Onder meer moet aannemelijk worden gemaakt dat de gekozen bedrijfseconomische reden er daadwerkelijk is, als gevolg daarvan de arbeidsplaats structureel (minimaal 26 weken) vervalt, voor de juiste werknemer toestemming voor ontslag wordt gevraagd afspiegelingsbeginsel) en het niet mogelijk is om de werknemer te herplaatsen. De werknemer mag vervolgens verweer voeren tegen de ontslagaanvraag. Meestal zal het UWV daarna al beslissen of zij toestemming geeft voor ontslag. Is toestemming verleend? Dan mag de werkgever de werknemer ontslaan. Is geen toestemming verleend? Dan mag de werkgever de werknemer niet ontslaan. Hij kan dan nog wel de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.


Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page