top of page

Home > Werkwijze
 
Of je nu werkgever of werknemer bent; je wilt vooraf weten waar je aan toe bent. Daarom wordt hieronder de werkwijze van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur beschreven. 

Intakegesprek

Een intakegesprek kan face-to-face, telefonisch of via een videogesprek plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek wordt samen met jou bekeken wat Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor jou kan betekenen. Daarbij wordt natuurlijk ook een inschatting gemaakt van de kosten en de baten zodat je zelf kunt beslissen of deze tegen elkaar opwegen.

Neem voor een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek contact op met Mensch Arbeidsrecht Advocatuur. 

Opdrachtbevestiging

Als jij en Mensch Arbeidsrecht Advocatuur na het intakegesprek besluiten om met elkaar te gaan samenwerken, dan stuurt Mensch Arbeidsrecht Advocatuur jou een opdrachtbevestiging toe. Alle tussen jou en Mensch Arbeidsrecht Advocatuur gemaakte afspraken zijn daarin vastgelegd. In de opdrachtbevestiging staat dus onder meer wat Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor jou zal doen en welke vergoeding jij haar daarvoor betaalt.

Algemene voorwaarden

Naast de in de opdrachtbevestiging opgenomen afspraken zijn ook de algemene voorwaarden van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur van toepassing.

Kosten

Indien mogelijk wordt met jou een vaste prijsafspraak gemaakt. Het maken van een prijsafspraak is mogelijk voor bepaalde 'standaard' werkzaamheden zoals het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, beëindigingsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en personeelshandboeken.

 

Voor werkzaamheden die niet (kunnen) worden verricht op basis van een prijsafspraak geldt dat het voor de verrichte werkzaamheden verschuldigde bedrag is gebaseerd op de tijd die aan de werkzaamheden wordt besteed en een vast uurtarief dat varieert van €175,= tot € 245,= exclusief btw.

Als jij werknemer bent zal altijd worden getracht met jouw werkgever af te spreken dat hij de declaratie aan jou vergoedt.

Langdurige samenwerking

Met werkgevers gaat Mensch Arbeidsrecht Advocatuur graag langdurige samenwerkingen aan. Als jij een werkgever bent, is daarom een samenwerking onder aangepaste - op jouw wensen afgestemde - voorwaarden mogelijk. Mensch Arbeidsrecht Advocatuur gaat graag met jou in gesprek over deze mogelijkheden.

Declaraties

Declaraties worden in beginsel iedere maand opgemaakt en naar jou gestuurd. De betalingstermijn is veertien dagen na de declaratiedatum. Betalen kan door overschrijving en via iDEAL. 

 

Op de declaratie staat precies welke werkzaamheden zijn verricht en welke tijd daaraan is besteed.

Identificatie

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme ('Wwft') verplicht om jou te identificeren.

Privacyverklaring

Als jij gebruik maakt van de diensten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur of om een andere reden met Mensch Arbeidsrecht Advocatuur communiceert of in contact bent, worden door of namens Mensch Arbeidsrecht Advocatuur mogelijk jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In de privacyverklaring van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vindt jij informatie daarover.

Klanttevredenheid

Als jouw zaak is afgerond ontvang jij van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur een uitnodiging voor het geven van een review. Als jij tevreden bent over de samenwerking met Mensch Arbeidsrecht Advocatuur, dan stelt Mensch Arbeidsrecht Advocatuur het op prijs als jij een review achterlaat.

 

Als jij ontevreden bent over de samenwerking met Mensch Arbeidsrecht Advocatuur, dan wordt Mensch Arbeidsrecht Advocatuur daarvan graag op de hoogte gesteld zodat zij daarover met jou in gesprek kan gaan. Hopelijk leidt dat dan al tot een oplossing voor jouw ontevredenheid. Als dat echter niet het geval is, dan kun jij gebruik maken van de klachtenregeling van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur.

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur Den Bosch
bottom of page