Home > Werkwijze


Of u nu werkgever of werknemer bent; u wilt vooraf weten waar u aan toe bent. Daarom wordt hieronder de werkwijze van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur beschreven. 

Intakegesprek

Een intakegesprek kan face-to-face, telefonisch of via een videogesprek plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek wordt samen met u bekeken wat Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor u kan betekenen. Daarbij wordt natuurlijk ook een inschatting gemaakt van de kosten en de baten zodat u zelf kunt beslissen of deze tegen elkaar opwegen.

Neem voor een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek contact op met Mensch Arbeidsrecht Advocatuur. 

Opdrachtbevestiging

Als u en Mensch Arbeidsrecht Advocatuur na het intakegesprek besluiten om met elkaar te gaan samenwerken, dan stuurt Mensch Arbeidsrecht Advocatuur u een opdrachtbevestiging toe. Alle tussen u en Mensch Arbeidsrecht Advocatuur gemaakte afspraken zijn daarin vastgelegd. In de opdrachtbevestiging staat dus onder meer wat Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor u zal doen en welke vergoeding u haar daarvoor betaalt.

Algemene voorwaarden

Naast de in de opdrachtbevestiging opgenomen afspraken zijn ook de algemene voorwaarden van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur van toepassing.

Kosten

Indien mogelijk wordt met u een vaste prijsafspraak gemaakt. Het maken van een prijsafspraak is mogelijk voor bepaalde 'standaard' werkzaamheden zoals het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, beëindigingsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en personeelshandboeken.


Voor werkzaamheden die niet (kunnen) worden verricht op basis van een prijsafspraak geldt dat het voor de verrichte werkzaamheden verschuldigde bedrag is gebaseerd op de tijd die aan de werkzaamheden wordt besteed en een vast uurtarief.

Als u werknemer bent zal altijd worden getracht met uw werkgever af te spreken dat hij de declaratie aan u vergoedt.

Langdurige samenwerking

Met werkgevers gaat Mensch Arbeidsrecht Advocatuur graag langdurige samenwerkingen aan. Als u een werkgever bent, is daarom een samenwerking onder aangepaste - op uw wensen afgestemde - voorwaarden mogelijk. Denk aan verschillende abonnementsvormen, strippenkaarten en kwantumkortingen. Mensch Arbeidsrecht Advocatuur gaat graag met u in gesprek over deze mogelijkheden.

Declaraties

Declaraties worden in beginsel twee keer per maand opgemaakt en naar u gestuurd. De betalingstermijn is veertien dagen na de declaratiedatum. Betalen kan door overschrijving en via iDEAL. 


Op de declaratie staat precies welke werkzaamheden zijn verricht en welke tijd daaraan is besteed.

Identificatie

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme ('Wwft') verplicht om u te identificeren.

Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van de diensten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur of op andere wijze met Mensch Arbeidsrecht Advocatuur communiceert of in contact bent, worden door of namens Mensch Arbeidsrecht Advocatuur mogelijk uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In de privacyverklaring van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vindt u informatie daarover.

Klanttevredenheid

Als uw zaak is afgerond ontvangt u van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur een uitnodiging voor het geven van een review. Als u tevreden bent over de samenwerking met Mensch Arbeidsrecht Advocatuur, dan stelt Mensch Arbeidsrecht Advocatuur het op prijs als u een review achterlaat.

 

Als u ontevreden bent over de samenwerking met Mensch Arbeidsrecht Advocatuur, dan wordt Mensch Arbeidsrecht Advocatuur daarvan graag zo snel mogelijk op de hoogte gesteld zodat zij daarover met u in gesprek kan gaan. Hopelijk leidt dat dan al tot een oplossing voor uw ontevredenheid. Als dat echter niet het geval is, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur.

n.jpg