Home > Over het kantoor

 

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur is een klein advocatenkantoor dat hoogwaardige arbeidsjuridische diensten levert op basis van de volgende principes.

Toegankelijk

Bij Mensch Arbeidsrecht Advocatuur is de drempel laag, zijn de lijnen kort en is de stijl informeel. U heeft dus altijd direct contact met uw advocaat via telefoon, e-mail of WhatsApp. 

Met u samen

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur is voor u een juridisch partner en werkt dus met u samen. Dat doet zij op een manier die bij u en/of uw onderneming past. Mensch Arbeidsrecht Advocatuur hoort daarom graag wat voor u en/of uw onderneming belangrijk is.  

Arbeidsrecht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur adviseert, bemiddelt en procedeert over alles wat met arbeidsrecht te maken heeft. Bij Mensch Arbeidsrecht Advocatuur kunt u dus terecht voor arbeidsovereenkomsten, individueel ontslag, collectief ontslag, ontslag op staande voet, beëindigingsovereenkomsten (vaststellingsovereenkomsten), een beëindigingsvergoeding, de transitievergoeding, de gefixeerde schadevergoeding, de billijke vergoeding, arbeidsongeschiktheid en ziekte, slapende dienstverbanden, compensatie van de transitievergoeding door het UWV, ontslag en benoeming van statutair directeuren, allerlei bedingen (concurrentiebeding, relatiebeding, anti-rondselbeding, boetebeding), verbod op het verrichten van nevenactiviteiten, arbeidsvoorwaarden, het (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden, bonus, detachering, overgang van onderneming, sociale plannen, gedragscodes, personeelshandboeken, de ketenregeling, proeftijd, proeftijdontslag en nog véél meer. Zolang het maar met arbeidsrecht te maken heeft. 

 

Ook geeft Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op verzoek lezingen, seminars en cursussen over deze en alle andere arbeidsrechtelijke onderwerpen. 

Deskundig

Omdat Mensch Arbeidsrecht Advocatuur zich alleen met het arbeidsrecht bezighoudt en haar eigenaar, Lydia van den Heuvel-Rijnierse, zich daarnaast ook nog eens met grote regelmaat laat bijscholen, heeft Mensch Arbeidsrecht Advocatuur een brede en diepgaande kennis van het arbeidsrecht zoals dat op dat moment geldt en is zij dus altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen. 

Maatwerk

Arbeidsrecht draait natuurlijk om werkgevers en werknemers. Telkens moet rekening worden gehouden met hun belangen. Die zijn persoonlijk. Een advies of de aanpak van een geschil is dan ook altijd maatwerk. Het helpt daarbij dat Mensch Arbeidsrecht Advocatuur met zowel werkgevers als werknemers werkt en daardoor goed kan inschatten wat de ander drijft en haar aanpak daarop kan afstemmen. 

De voorkeur gaat altijd uit naar het voorkomen van een geschil en - als er toch een geschil is - naar een snelle en zakelijke oplossing daarvan. In der minne of middels een gerechtelijke procedure.  

Praktisch

Ondanks haar uitgebreide kennis daarvan, zal Mensch Arbeidsrecht Advocatuur u niet vermoeien met lange memo's over het arbeidsrecht en/of uw zaak. Tenzij u haar daarom vraagt natuurlijk. Adviezen van Mensch Arbeidsrecht zijn altijd zo kort als mogelijk, makkelijk leesbaar en met een duidelijke conclusie.

Schoenmaker, blijf...

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur staat onder meer voor juridische dienstverlening van hoge kwaliteit. Mensch Arbeidsrecht Advocatuur zal u daarom niet zelf helpen met vragen over andere rechtsgebieden dan het arbeidsrecht. Dat moet u ook niet willen. Immers: schoenmaker, blijf bij je leest! Mensch Arbeidsrecht zal u in dat geval in contact brengen met betrouwbare professionals uit haar netwerk. Daardoor wordt u altijd goed geholpen.

n.jpg