top of page

Home >  Arbeidsjuridische diensten
 
Mensch Arbeidsrecht Advocatuur staat voor arbeidsjuridische dienstverlening van hoge kwaliteit. 

Arbeidsrecht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur adviseert, bemiddelt en procedeert over alles wat met arbeidsrecht te maken heeft en dus over arbeidsovereenkomsten, disfunctioneren (verbeterplan), bedrijfseconomisch ontslagreorganisatie, arbeidsconflicten, verstoorde arbeidsrelaties, ongewenste omgangsvormen op de werkvloer (zoals agressie, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie), ontslag (individueel en collectief), ontslag op staande voet, beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst), beëindigingsvergoedingen, transitievergoeding, gefixeerde schadevergoeding, billijke vergoeding, ernstig verwijtbaar handelen, arbeidsongeschiktheid en ziekte, slapende dienstverbanden, compensatie van de transitievergoeding door het UWV, ontslag en benoeming van statutair directeur, allerlei bedingen (concurrentiebeding, relatiebeding, anti-rondselbeding, boetebeding), verbod op het verrichten van nevenactiviteiten, arbeidsvoorwaarden, het (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden, bonus, detachering, overgang van onderneming, sociale plannen, gedragscodes, personeelshandboeken, de ketenregeling, proeftijd, proeftijdontslag, de informatieplicht van werkgevers, goed werkgeverschap, goed werknemerschap en nog véél meer. Zolang het maar met arbeidsrecht te maken heeft. 

Ook geeft Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op verzoek lezingen, seminars en cursussen over deze en alle andere arbeidsrechtelijke onderwerpen. 

Schoenmaker, blijf...

Omdat Mensch Arbeidsrecht Advocatuur staat voor arbeidsjuridische dienstverlening van hoge kwaliteit zal Mensch Arbeidsrecht Advocatuur jou niet zelf helpen met vragen over andere rechtsgebieden dan het arbeidsrecht. Dat moet jij ook niet willen. Immers: schoenmaker, blijf bij je leest! Mensch Arbeidsrecht zal jou in dat geval in contact brengen met betrouwbare professionals uit haar netwerk. Daardoor wordt jij altijd goed geholpen.

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur Den Bosch
bottom of page