Home >  Arbeidsjuridische diensten
 
Mensch Arbeidsrecht Advocatuur staat voor arbeidsjuridische dienstverlening van hoge kwaliteit. 

Arbeidsrecht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur adviseert, bemiddelt en procedeert over alles wat met arbeidsrecht te maken heeft en dus over arbeidsovereenkomsten, disfunctioneren (verbeterplan), arbeidsconflicten, verstoorde arbeidsrelaties, grensoverschrijdend gedrag (zoals agressie, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie), individueel ontslag, collectief ontslag, ontslag op staande voet, beëindigingsovereenkomsten (vaststellingsovereenkomsten), beëindigingsvergoedingen, de transitievergoeding, de gefixeerde schadevergoeding, de billijke vergoeding, arbeidsongeschiktheid en ziekte, slapende dienstverbanden, compensatie van de transitievergoeding door het UWV, ontslag en benoeming van statutair directeuren, allerlei bedingen (concurrentiebeding, relatiebeding, anti-rondselbeding, boetebeding), verbod op het verrichten van nevenactiviteiten, arbeidsvoorwaarden, het (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden, bonus, detachering, overgang van onderneming, sociale plannen, gedragscodes, personeelshandboeken, de ketenregeling, proeftijd, proeftijdontslag en nog véél meer. Zolang het maar met arbeidsrecht te maken heeft. 

Ook geeft Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op verzoek lezingen, seminars en cursussen over deze en alle andere arbeidsrechtelijke onderwerpen. 

Schoenmaker, blijf...

Omdat Mensch Arbeidsrecht Advocatuur staat voor arbeidsjuridische dienstverlening van hoge kwaliteit zal Mensch Arbeidsrecht Advocatuur u niet zelf helpen met vragen over andere rechtsgebieden dan het arbeidsrecht. Dat moet u ook niet willen. Immers: schoenmaker, blijf bij je leest! Mensch Arbeidsrecht zal u in dat geval in contact brengen met betrouwbare professionals uit haar netwerk. Daardoor wordt u altijd goed geholpen.

n.jpg