top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Heeft de niet-gevaccineerde werknemer recht op loon tijdens arbeidsongeschiktheid door corona?

11 februari 2021


De werkgever kan zijn werknemer niet verplichten om zich te laten vaccineren tegen corona. Maar heeft de werknemer die zich niet heeft laten vaccineren wel recht op loon in geval van arbeidsongeschiktheid door corona? Een arbeidsongeschikte werknemer heeft in beginsel altijd recht op loon, tenzij de arbeidsongeschiktheid met opzet is veroorzaakt door de werknemer zelf. Van het opzettelijk krijgen van corona is geen sprake als een werknemer zich niet heeft laten vaccineren. Dus ja, de werkgever moet het loon van de werknemer die door corona arbeidsongeschikt wordt betalen, óók als de werknemer een coronavaccinatie heeft geweigerd. Mogelijk kan de werkgever de loonbetaling wel beperken tot het wettelijk minimum (zijnde 70% van het maximumdagloon en in de eerste periode minimaal het minimumloon). Vaak is in de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek of cao namelijk bepaald dat de werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid alleen recht heeft op het wettelijk minimum als de werknemer schuld heeft aan het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid of hem in dat verband een verwijt valt te maken. In geval van arbeidsongeschiktheid door corona van een werknemer die een coronavaccinatie heeft geweigerd biedt een beroep op zo’n bepaling wellicht soelaas.

Коментарі


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page