top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

​Betaald ouderschapsverlof

18 oktober 2021

Informatieplicht werkgevers werknemers wtva betaald ouderschapsverlof wbo Lydia van den Heuvel advocaat Den Bosch Mensch Arbeidsrecht Advocatuur

In april 2021 gaf Mensch Arbeidsrecht Advocatuur in haar bericht over verlofrechten van de werknemer in verband met de bevalling van zijn partner al aan dat het kabinet streefde naar deels betaald ouderschapsverlof. Inmiddels is het zover. De Eerste Kamer heeft op 12 oktober 2021 namelijk ingestemd met de Wet betaald ouderschapverlof (Wbo) én een motie in dit verband. De Wbo treedt in werking op 2 augustus 2022. Hiermee heeft de werknemer als zijn partner bevalt recht op het volgende ouderschapsverlof. - Tot 2 augustus 2022: De werknemer heeft recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van zijn kind. Tijdens het ouderschapsverlof heeft de werknemer géén recht op loon (tenzij afgesproken, bijv. in de cao) en ook niet op een uitkering. - Vanaf 2 augustus 2022: De werknemer heeft recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van zijn kind. Tijdens de eerste negen weken dit ouderschapsverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het UWV. De uitkering van het UWV bedraagt 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Naast de uitkering heeft de werknemer géén recht op loon (tenzij afgesproken, bijv. in de cao). De Wbo geldt uiteraard voor de werknemer wiens kind op of na 2 augustus 2022 wordt geboren. Voor de werknemer wiens kind eerder al is geboren geldt dat soms ook nog recht op betaald ouderschapsverlof bestaat. Voor geadopteerde kinderen en pleegkinderen geldt dat betaald ouderschapsverlof mogelijk is gedurende het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing mits het kind onder de 8 jaar is.

Comentarios


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page