top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

NS-arrest winnaar dé arbeidsrecht uitspraak HR

27 mei 2022

De winnaar van de verkiezing “Dé arbeidsrecht uitspraak HR” is het NS-Arrest van de Hoge Raad uit 1986.

De verkiezing werd gehouden door de Verenging voor Arbeidsrecht (VvA) in verband met haar "75-jaar+1 lustrumfeest".

De VvA publiceerde in aanloop naar dit feest dé vijf arbeidsrechtelijke uitspraken van de afgelopen 75 jaar. Deze uitspraken zijn geselecteerd door werkgevers-vertegenwoordigers, werknemers-vertegenwoordigers, advocatuur, rechtelijke macht en wetenschap.

Het NS-arrest was genomineerd door de heer Boufangacha van FNV. Volgens de heer Boufangacha, in een filmpje op de website van VvA, is het NS-arrest het meest baanbrekende arrest van de afgelopen 75 jaar omdat werknemers in Nederland op grond van het NS-arrest recht hebben op collectieve actie (zoals staking) ondanks dat dit niet in de Nederlandse wet is vastgelegd.

Wat was het geval? In 1983 voerde werknemers van NS onder leiding van de werknemersverenigingen collectief actie tegen wijziging van hun arbeidsvoorwaarden. NS verzocht eerst de kantonrechter, daarna het gerechtshof en tot slot de Hoge Raad -kort gezegd- om te oordelen dat de collectieve actie onrechtmatig was. De Hoge Raad oordeelde onder meer dat werknemers in Nederland op grond van Europese wetgeving recht kunnen hebben op collectieve actie. De collectieve actie van de NS-werknemers werd rechtmatig bevonden.

Een overzicht van alle gepubliceerde uitspraken en een toelichting hierop vindt u hier.

Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page