top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Werkgever is verantwoordelijk voor voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag

30 augustus 2022

werkgevers werknemers grensoverschrijdend gedrag seksuele intimidatie Lydia van den Heuvel advocaat Den Bosch Mensch Arbeidsrecht Advocatuur

Recent werd door een werkgever gepleit voor de vuistregel dat de werknemer die zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidsrelatie (MeToo) per definitie ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.


Als de Hoge Raad de bepleite vuistregel had aangenomen zou een werknemer die zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidsrelatie in beginsel geen recht hebben op de transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst om die reden door zijn werkgever is beëindigd. Een werknemer die ernstig verwijtbaar heeft gehandeld heeft immers in beginsel geen recht op de transitievergoeding.


De Hoge Raad nam de bepleite vuistregel echter niet aan. Hiervoor is volgens de Hoge Raad geen ruimte. Bij het beoordelen van het handelen van de werknemer dat heeft geleid tot de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst moeten namelijk alle omstandigheden die daarop van invloed zijn geweest worden betrokken, óók het handelen van de werkgever. De vuistregel dat de werknemer die zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidsrelatie per definitie ernstig verwijtbaar heeft gehandeld zou afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid die de werkgever heeft om seksueel grensoverschrijdend gedrag op zijn werkvloer te voorkomen en daartegen op te treden.


De Hoge Raad bevestigde dus de verantwoordelijkheid van de werkgever om seksueel grensoverschrijdend gedrag op zijn werkvloer te voorkomen en daartegen op te treden. De 'Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het werk' van TNO in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan hierbij helpen. De Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het werk is er namelijk op gericht het slachtoffer, de omstanders en de werkgever te helpen bij het herkennen en erkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en hun handvatten te geven om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. De wegwijzer vind je hier.Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page