top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Door de Wtva is het verbieden van nevenactiviteiten niet altijd mogelijk

20 juli 2022

Informatieplicht werkgevers werknemers arbeidsovereenkomst Lydia van den Heuvel advocaat Den Bosch Mensch Arbeidsrecht Advocatuur

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Als gevolg hiervan kunnen werkgevers het verrichten van nevenwerkzaamheden niet langer altijd verbieden.

Vaak spreken werkgevers met hun werknemers een zogenaamd “nevenactiviteitenbeding” af. Op grond hiervan is het werknemers niet toegestaan om naast de werkzaamheden bij hun werkgever ook nog ergens anders (betaald of onbetaald) werkzaamheden te verrichten.

Een dergelijk nevenactiviteitenbeding is na de inwerkingtreding van de Wtva niet meer geldig als de werkgever daar geen goede reden, de zogenaamde "objectieve rechtvaardigingsgrond", voor heeft. Dit is ook zo als het nevenactiviteitenbeding is afgesproken vóór de inwerkingtreding van de Wtva.

Voorbeelden van objectieve rechtvaardigingsgronden zijn de volgende.

- Dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie moet worden beschermd;

- Dat een belangenconflict moet worden vermeden;

- Dat de werknemer meer uren werkt dan volgens de arbeidstijdenwetgeving goed voor hem is.

Het is niet nodig om de toepasselijke objectieve rechtvaardigingsgrond bij het nevenactiviteitenbeding op te nemen of anderszins vast te legen. De objectieve rechtvaardigingsgrond mag ook achteraf worden gegeven als een beroep wordt gedaan op het nevenactiviteitenbeding.


Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page