top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bekrachtigt de uitspraak van de kantonrechter

17 maart 2022

​​ Helaas heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch de uitspraak van de kantonrechter in de zaak tussen een werknemer en JBZ bekrachtigd. Medio 2020 verzocht de werknemer de kantonrechter om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst, de transitievergoeding en een billijke vergoeding. Dit verzoek werd gedaan omdat JBZ volgens de werknemer ernstig verwijtbaar had gehandeld en nagelaten ten opzichte van de werknemer. Het ernstig verwijtbare handelen en nalaten van JBZ was volgens de werknemer voornamelijk het door JBZ niet serieus nemen van de drie meldingen die de werknemer had gemaakt van intimidatie en bedreiging met geweld door een collega. De kantonrechter vond echter dat het handelen en nalaten van JBZ verwijtbaar was, maar niet ernstig verwijtbaar. De verzoeken van de werknemer werden daarom afgewezen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de beslissing van de kantonrechter bekrachtigd. Ook het gerechtshof laat de arbeidsovereenkomst dus in stand en kent aan de werknemer geen transitievergoeding en geen billijke vergoeding toe. In de slotsom van de beschikking staat het volgende: “Uit het voorgaande volgt dat JBZ op meerdere momenten verkeerde beslissingen heeft genomen. Daarbij heeft JBZ niet gehandeld overeenkomstig haar interne regels. Het hof is van oordeel dat de wijze waarop JBZ heeft gehandeld moet worden gekwalificeerd als verwijtbaar jegens [de werknemer]. Zoals hiervoor al is overwogen, moet voor toewijzing van een transitievergoeding (bij een verzoek van de werknemer tot ontbinding) of billijke vergoeding sprake zijn van ernstige verwijtbaarheid en ligt de lat daarvoor hoog. Het hof is van oordeel dat die lat niet wordt gehaald, omdat JBZ aanvankelijk niet, daarna onhandig en met weinig empathie is omgegaan met de terechte klachten van [de werknemer], maar dat JBZ dat uiteindelijk heeft hersteld (…).” Het Brabants Dagblad besteedt in de digitale krant ook aandacht aan de beschikking van het gerechtshof. Het artikel vindt u hier.


Comentarios


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page