top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Het boetebeding uit de arbeidsovereenkomst blijft niet automatisch van kracht

10 september 2020

Als wordt afgesproken dat het concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding uit de arbeidsovereenkomst van kracht blijft nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, blijft het boetebeding uit de arbeidsovereenkomst niet automatisch ook van kracht. Zo oordeelde recent de kantonrechter te Utrecht in de volgende zaak. In de tussen de werkgever en zijn werknemer gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO) was opgenomen dat hetgeen in de vaststellingsovereenkomst stond het enige was wat nog tussen hen zou gelden. Ook was opgenomen dat het concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst van kracht zou blijven. Dat was in de vaststellingsovereenkomst als volgt beschreven: “De verplichtingen uit het concurrentiebeding blijven onverminderd van kracht.” Dit soort bepalingen zie je vaak. De werkgever meende dat de werknemer na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het concurrentiebeding had overtreden en verzocht de kantonrechter om de werknemer te veroordelen tot betaling van de in de arbeidsovereenkomst daarvoor opgenomen boete. De kantonrechter wees het verzoek van de werkgever af. De reden daarvoor was dat in de vaststellingsovereenkomst niet was opgenomen dat óók het boetebeding uit de arbeidsovereenkomst van kracht zou blijven. De werkgever kon daarop dan ook geen aanspraak meer maken.


Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page