top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Benadelings- en opzegverbod op grond van de Wtva

23 juli 2022

arbeidsvoorwaarden arbeidsovereenkomst benadelingsverbod opzegverbodLydia van den Heuvel advocaat Den Bosch Mensch Arbeidsrecht Advocatuur

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur heeft deze week iedere dag een onderdeel van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) toegelicht. Het volgende is aan bod gekomen. - Uitbreiding van de informatieplicht van werkgevers en wijziging van de termijn waarbinnen werkgevers aan de informatieplicht moeten voldoen; - Het verrichten van nevenwerkzaamheden door werknemers kan niet altijd verboden worden; - Werkgevers moeten de kosten van voor werknemers verplichte scholing dragen; en - Werknemers kunnen verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Ter afsluiting wordt opgemerkt dat in de wet uitdrukkelijk is opgenomen dat werkgevers hun werknemers niet mogen benadelen omdat zij de met de Wtva aan hen toegekende rechten geldend maken, ter zake bijstand verlenen of een klacht hierover hebben ingediend (benadelingsverbod). Ook mogen werkgevers de arbeidsovereenkomsten om deze redenen niet beëindigen (opzegverbod). Lees alle berichten over de Wtva hier.Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page