top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

De informatieplicht op grond van de Wtva toegelicht

18 juli 2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Hierdoor wijzigt o.a. de informatieplicht van werkgevers.

De informatieplicht van werkgevers houdt in dat werkgevers hun werknemers op grond van het goed werkgeverschap moeten informeren over alle belangrijke aspecten van hun arbeidsovereenkomst en dat werkgevers hun werknemers op grond van artikel 7:655 BW in ieder geval moet informeren over de in dit artikel genoemde aspecten.

Met de Wtva wordt artikel 7:655 BW uitgebreid. Werkgevers moeten hun werknemers vanaf dan óók het volgende laten weten.

- Als het werk niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht: Dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is om zijn werkplek te bepalen*.

- Als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd: De einddatum of de duur van de arbeidsovereenkomst*.

- Als een proeftijd is afgesproken: De duur en voorwaarden van de proeftijd*.

- Ander volledig betaald verlof dan vakantie waarop de werknemer recht (de verplichting om over vakantie te informeren bestaat op dit moment al).

- Het startloon en de afzonderlijke looncomponenten*.

- De wijze en het tijdstip van de uitbetaling van het loon*.

- Het recht op scholing als de werkgever dit biedt.

- De procedures bij ontslag, de vereisten daarvoor en de opzegtermijn.

- Als de werknemer een voorspelbaar werkpatroon heeft:

o De duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd;

o Regelingen in verband met arbeid buiten die tijden en het loon daarvoor; en

o Regelingen over het wisselen van diensten.

- Als de werknemer een volledig of grotendeels (> 50%) onvoorspelbaar werkpatroon heeft (meestal oproepkrachten met een 0-uren- of een min-maxcontract):

o Dat het werkpatroon onvoorspelbaar is;

o Het aantal uren waarvoor de werknemer in beginsel sowieso loon krijgt (zoals het aantal min-uren van een oproepkracht met een min-maxcontract);

o De dagen en uren waarop de werknemer verplicht kan worden om te werken; en

o De geldende oproepings- en annuleringstermijn.

- De overige aspecten die vanaf 1 augustus 2022 in artikel 7:655 zijn opgenomen.

De werkgever moet op dit moment binnen 1 maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst de in artikel 7:655 BW genoemde informatie verstrekken. Voor sommige aspecten wijzigt deze periode in 1 week.

Voor de nieuwe onderdelen van de informatieplicht geldt dat als er in de opsomming hiervoor achter de te verstrekken informatie een * staat de termijn waarbinnen die informatie aan de werknemer moet worden verstrekt 1 week bedraagt en dat als er geen * staat de termijn hiervoor 1 maand bedraagt.

In het volgende bericht van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur zal o.a. worden aangegeven hoe de informatieplicht kan worden nageleefd.

Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page