top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Interessante uitspraak over het boetebeding

14 maart 2022

De uitspraak waaraan Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op 24 februari jl. aandacht heeft besteed is niet alleen interessant voor wat betreft het geheimhoudingsbeding, maar ook voor wat betreft het boetebeding.

In de betreffende zaak heeft een werknemer ruim 3.000 bestanden van zijn werkgever op zijn privé-computer gedownload en enkele bestanden van zijn werkgever naar zijn privé-e-mailadres gestuurd. De werkgever meent dat de werknemer hiermee het overeengekomen geheimhoudingsbeding heeft overtreden en verzocht de kantonrechter van rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar om dit voor recht te verklaren. De kantonrechter deed dit.

Vanwege de overtreding van het geheimhoudingsbeding verzocht de werkgever de kantonrechter óók om de werknemer te veroordelen tot betaling van boetes op grond van het overeengekomen boetebeding.

De werknemer meent echter dat het overeengekomen boetebeding niet geldig is omdat dit deels in strijd is met de wet. De werkgever kan volgens de werknemer dan ook geen aanspraak maken op betaling van de boetes.

De kantonrechter is het met de werknemer eens dat het overeengekomen boetebeding deels in strijd is met de wet. Uit de wet volgt namelijk dat het een werkgever niet is toegestaan om én een boete én schadevergoeding te vorderen terwijl het overeengekomen boetebeding dit de werkgever wel toestond. De tekst van het overeengekomen boetebeding is namelijk als volgt:

“Indien werknemer in strijd handelt met (een of meer) ver- en/of geboden (...) zal werknemer (...) een (...) boete verbeuren ten bedragen van € 5.000,- (…), onverminderd alle verdere rechten van werkgever, waaronder (…) het recht om in aanvulling op deze boete(s) schadevergoeding te vorderen voor zover de schade meer bedraagt dan het verschuldigde boetebedrag (…)”

Dat het overeengekomen boetebeding deels in strijd is met de wet heeft volgens de kantonrechter echter niet tot gevolg dat het in het geheel nietig is. Slechts het deel dat in strijd is met de wet is volgens de kantonrechter nietig. De werkgever heeft hierdoor wel recht op betaling van boetes op grond van het overeengekomen boetebeding.

Comentários


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page