top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Interessante uitspraak over het geheimhoudingsbeding

24 februari 2022

geheimhoudingsbeding werkgevers werknemers Lydia van den Heuvel advocaat Den Bosch Mensch Arbeidsrecht Advocatuur

Een werknemer heeft ruim 3.000 bestanden van zijn werkgever op zijn privé-computer gedownload en enkele bestanden van zijn werkgever naar zijn privé-e-mailadres gestuurd.

De werkgever meent dat de werknemer hiermee het overeengekomen geheimhoudingsbeding heeft overtreden en verzocht de kantonrechter van rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar om dit voor recht te verklaren.

In de procedure die volgde, gaf de werknemer aan dat hij de bestanden slechts tijdelijk in zijn bezit heeft gehad. Door het crashen van zijn computer kort na het downloaden en e-mailen van de bestanden zouden deze namelijk verloren zijn gegaan. De werknemer stelde verder dat pas sprake kan zijn van overtreding van het overeengekomen geheimhoudingsbeding als de bestanden met derden worden gedeeld.

In het overeengekomen geheimhoudingsbeding is echter niet alléén opgenomen:

“(..) Het is werknemer verboden hetzij gedurende de dienstbetrekking hetzij na de beëindiging daarvan op enigerlei wijze aan derden, (…) direct of indirect in welke vorm en op welke manier dan ook enige mededeling te doen van enige bijzonderheden van werkgever (…) dan wel van enige vertrouwelijke informatie en/of knowhow waarvan werknemer in de uitoefening van of tijdens de dienstbetrekking kennis heeft genomen. (..) Werknemer zal zonder toestemming van werkgever geen bescheiden, inclusief kopieën of aantekeningen hiervan (..) aan derden tonen (..)”

Oók is opgenomen:

“(..) Werknemer zal zonder toestemming van werkgever geen bescheiden, inclusief kopieën of aantekeningen hiervan, in bezit houden (..)”.

De kantonrechter oordeelde daarom dat de werknemer het geheimhoudingsbeding wel heeft overtreden.

Neem gerust contact op met Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor vragen over geheimhoudingsbedingen en/of hulp bij het opstellen daarvan.

Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page