top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Recht op thuiswerken?

13 juli 2022

Vorige week heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt aangenomen. Als ook de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt goedkeurt (wat de verwachting is), geldt het volgende.

De Wet werken waar je wilt wijzigt de huidige Wet flexibel werken (WFW).

Op grond van de WFW kan een werknemer bij zijn werkgever een verzoek indienen tot aanpassing van zijn arbeidsplaats. Daarvoor is vereist dat de werknemer ten minste 26 weken bij zijn werkgever in dienst is en bij zijn werkgever ten minste 10 werknemers werken. Het verzoek om de arbeidsplaatswijziging moet door de werknemer schriftelijk worden gedaan en uiterlijk twee maanden voor de beoogde ingangsdatum daarvan. Dit blijft allemaal zo na de inwerkingtreding van de Wet werken waar je wilt.

De werkgever moet een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats van zijn werknemer op grond van de WFW in overweging nemen en mag dit vervolgens afwijzen zonder daarvoor een goede reden te hebben. Als de werkgever het verzoek afwijst moet hij wel overleg plegen met de werknemer. Dit is zo voor wat betreft ieder verzoek van de werknemer om arbeidsplaatswijziging. Na de inwerkingtreding van de Wet werken waar je wilt blijft dit alleen zo voor wat betreft verzoeken om wijziging van de arbeidsplaats naar een niet binnen de Europese Unie gelegen woonadres van de werknemer (thuiswerken) óf een niet binnen de Europese Unie gelegen andere werklocatie van de werkgever. Verzoeken om aanpassing van de arbeidsplaats naar een wel binnen de Europese Unie gelegen woonadres van de werknemer óf een wel binnen de Europese Unie gelegen andere werklocatie van de werkgever moeten na de inwerkingtreding van de Wet werken waar je wilt door de werkgever worden ingewilligd. Dit is alléén anders als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd (belangenafweging).

Op grond van de WFW moet de werkgever zijn beslissing op het verzoek van de werknemer om arbeidsplaatswijziging schriftelijk uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum van de arbeidsplaatswijziging aan de werknemer mededelen. Deelt de werkgever zijn beslissing niet of niet tijdig met de werknemer, dan heeft de werknemer recht op de door hem gevraagde arbeidsplaatswijziging. Ook dit blijft zo na de inwerkingtreding van de Wet werken waar je wilt.

Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page