top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Van eenmanszaak naar besloten vennootschap

20 juni 2022

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur is dit jaar van een eenmanszaak overgegaan naar een besloten vennootschap (bv). Een dergelijke wijziging van rechtsvorm komt vaak voor. Wat zijn dan de gevolgen voor de werknemers van de eenmanszaak? De overgang van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap kwalificeert arbeidsrechtelijk als “overgang van onderneming”. Van overgang van onderneming is namelijk sprake als wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 1) Een “overgang krachtens overeenkomst of fusie”, 2) “van een economische eenheid”, 3) “die haar identiteit behoudt”. Door overgang van onderneming “gaan de rechten en verplichtingen die voor de onderneming die overgaat voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en zijn werknemers van rechtswege over op de verkrijgende onderneming”. Alleen voor wat betreft de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een eventueel van toepassing zijnde cao en voor wat betreft de rechten en verplichtingen met betrekking tot pensioen kan dit anders zijn. De overgang van werknemers gebeurt automatisch op het moment van de overgang van onderneming. Hiervoor hoeft geen handeling te worden verricht. Een eventueel ingestelde ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging met adviesrecht moet echter wel over de overgang van onderneming om advies worden gevraagd. Als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging met adviesrecht is ingesteld dan moeten de werknemers rechtstreeks over enkele aspecten van de overgang van onderneming worden geïnformeerd. Het vragen van advies aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging dan wel het informeren van de werknemers moet gebeuren voordat het besluit tot overgang van onderneming is genomen en de datum van overgang van onderneming nog niet vastligt. Dus: Als een eenmanszaak overgaat naar een bv komen de werknemers van de eenmanszaak automatisch bij de bv in dienst waarbij in beginsel alle afspraken die de werknemers met de eenmanszaak hebben gemaakt gaan gelden tussen de bv en de werknemers. Afhankelijk van de medezeggenschaps-verplichtingen en -structuur moet voordat het besluit tot overgang van onderneming is genomen en de datum van overgang van onderneming nog niet vastligt de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de overgang van onderneming om advies worden gevraagd dan wel moeten de werknemers hierover worden geïnformeerd.

Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page