top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Vertrouwenspersoon verplicht?

8 april 2022

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het de verantwoordelijkheid van werkgevers om hun werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen (zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten) op de werkvloer.

Werkgevers moeten beleid voeren dat erop gericht is ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te minimaliseren. Hiertoe moeten werkgevers een risico-inventarisatie en -evaluatie doen en een plan van aanpak opstellen waarin de maatregelen die in dit verband zullen worden genomen zijn genoemd. Werkgevers mogen zelf bepalen welke maatregelen dit zijn.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is op dit moment nog niet verplicht. De Inspectie SZW beschouwt het hebben van een vertrouwenspersoon voor veel werkgevers echter wel als noodzakelijk om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te minimaliseren en controleert hier ook op. Het instellen van een vertrouwenspersoon is daarom raadzaam.

Verder is er sinds 7 oktober 2020 een wetsvoorstel tot de verplichte aanstelling van een vertrouwenspersoon in behandeling bij de Tweede Kamer waardoor het aanstellen van een vertrouwenspersoon in de toekomst mogelijk wel verplicht is.

Een vertrouwenspersoon kan intern of extern zijn. Een interne vertrouwenspersoon is werkzaam voor de werkgever en vervult naast zijn functie dus ook de rol van vertrouwenspersoon. Een externe vertrouwenspersoon wordt door de werkgever ingehuurd om alléén de rol van vertrouwenspersoon te vervullen.

Nathalie Stoffelsen-Dings is de externe vertrouwenspersoon die Mensch Arbeidsrecht Advocatuur aan werkgevers aanbeveelt.

Recent werd Nathalie geïnterviewd. Uit het artikel van Mr. Magazine Online volgt onder meer wat een vertrouwenspersoon voor een werkgever en zijn werknemers kan betekenen. Lees het artikel hier.

Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page