top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Werkgevers moeten de kosten van verplichte scholing dragen

21 juli 2022

Verplichte scholing studiekostenbeding arbeidsovereenkomst Lydia van den Heuvel advocaat Den Bosch Mensch Arbeidsrecht Advocatuur

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Als gevolg hiervan moeten werkgevers de kosten van voor werknemers verplichte scholing dragen.


Het komt met regelmaat voor dat werknemers scholing volgen op kosten van hun werkgever. Meestal wordt daarbij ook een zogenaamd “scholingsbeding” of studiekostenbeding” afgesproken. Op grond daarvan moet de werknemer de kosten voor de scholing in bepaalde gevallen terugbetalen. Bijvoorbeeld als de scholing niet tijdig succesvol wordt afgerond of als de werknemer binnen 1 jaar na het afronden van de scholing zelf de arbeidsovereenkomst opzegt.


Na de inwerkingtreding van de Wtva zijn afspraken over het terugbetalen van de kosten voor scholing niet meer geldig als de scholing op grond van de wet of cao verplicht is. Dat is ook zo als deze afspraken zijn gemaakt vóór de inwerkingtreding van de Wtva.


Is sprake van verplichte scholing dan moet de scholing na de inwerkingtreding van de Wtva volledig kosteloos door de werkgever worden aangeboden. Dat geldt voor zowel de kosten van de scholing zelf als de daarmee samenhangende kosten zoals kosten voor studiemateriaal. Ook moet de scholing zoveel als mogelijk plaatsvinden tijdens de reguliere arbeidstijd en moet de tijd die de werknemer voor de scholing gebruikt als arbeidstijd worden beschouwd.


Voorbeelden van verplichte scholing op grond van de wet of cao zijn de volgende.


- Veiligheidstrainingen;


- Trainingen ter onderhoud van de vakbekwaamheid;


- Scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie;


- Scholing die noodzakelijk is voor voortzetting van de arbeidsovereenkomst in een andere functie als de functie van de werknemer komt te vervallen;


- Scholing die noodzakelijk is voor voortzetting van de arbeidsovereenkomst in een andere functie als de werknemer niet meer in staat is om zijn eigen functie te vervullen;


Daarnaast betreft mogelijk ook scholing in het kader van disfunctioneren verplichte scholing.


Voor scholing die niet op grond van de wet of cao verplicht is kunnen na de inwerkingtreding van de Wtva nog wel afspraken worden gemaakt over het terugbetalen van de kosten. De regels die hiervoor gelden, met name afkomstig uit het standaardarrest Muller/Van Opzeeland, wijzigen niet.
Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page