top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Over 2 dagen (op 2 augustus 2022) treedt de Wet betaald ouderschapverlof (Wbo) in werking

31 juli 2022

Informatieplicht werkgevers werknemers wtva betaald ouderschapsverlof wbo Lydia van den Heuvel advocaat Den Bosch Mensch Arbeidsrecht Advocatuur

Werknemers hebben op dit moment al recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Nu is het ouderschapsverlof onbetaald, tenzij de werkgever direct of indirect met de werknemer heeft afgesproken dat de werknemer wel loon krijgt (bijvoorbeeld in de cao).

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers tijdens de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof recht op een uitkering van het UWV. De uitkering van het UWV bedraagt 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Naast deze uitkering van het UWV heeft de werknemer géén recht op loon, tenzij de werkgever met de werknemer direct of indirect heeft afgesproken dat de werknemer aanvullend ook loon krijgt (bijvoorbeeld in de cao).

Het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Voor geadopteerde kinderen en pleegkinderen geldt dat betaald ouderschapsverlof mogelijk is gedurende het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing mits het kind onder de 8 jaar is.

Het kan mogelijk zijn dat werkgevers hun werknemers op grond van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) die morgen in werking treedt moeten informeren over de mogelijkheid van betaald ouderschapsverlof. Op grond van de Wtva moeten werkgevers hun werknemers immers informeren over het geheel of gedeeltelijk door de werkgever betaald verlof waarop de werknemer recht heeft. Zie voor meer informatie hierover dit bericht van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur.


Bình luận


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page