banner.jpg

 

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur is een landelijk opererend advocatenkantoor. Uiterst gespecialiseerd in  arbeidsrecht. Voor werkgevers en werknemers.

Over het kantoor

Het werkt wel zo lekker als de neuzen van werkgever en werknemer dezelfde kant op staan. Mensch Arbeidsrecht Advocatuur helpt om dat zo te houden. En als u onverhoopt niet meer dezelfde kant op kijkt, misschien zelfs al tegenover elkaar staat, helpt Mensch Arbeidsrecht Advocatuur u snel en zakelijk aan een praktische oplossing. Mensch Arbeidsrecht Advocatuur adviseert, bemiddelt en procedeert namelijk over alles wat met arbeidsrecht te maken heeft. Dat doet zij op deskundige wijze en met oog voor méér dan alleen de regels die het arbeidsrecht maken. U heeft daarbij direct contact met uw advocaat via telefoon, e-mail of WhatsApp. Dat past bij Mensch Arbeidsrecht Advocatuur. En is wel zo makkelijk.

Lydia van den Heuvel

Advocaat Lydia van den Heuvel is de eigenaar van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur. Lydia heeft diverse hooggewaardeerde opleidingen op het gebied van arbeidsrecht gevolgd en bijna tien jaar ervaring in de arbeidsjuridische dienstverlening. Zij kan dan ook - met recht - arbeidsrechtspecialist worden genoemd.

Momenteel veel besproken

COVID-19 ('Corona')

Voor alle arbeidsrechtelijke vragen naar aanleiding van Corona. Bijvoorbeeld vragen over:

- de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (de 'NOW')

- ontslag (vanwege de financiële situatie en/of reorganisatie)

- reiskostenvergoeding bij thuiswerken

- het (verplicht) opnemen van vakantiedagen

- lang- en kortdurend zorgverlof

Slapende dienstverbanden en de Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid ('de 'Compensatieregeling')

Voor alle vragen over slapende dienstverbanden en de Compensatieregeling. Bijvoorbeeld vragen over:
- de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer (via het UWV of met wederzijds goedvinden)
- de berekening van de transitievergoeding
- de compensatie van de transitievergoeding door het UWV

Actualiteiten

©2020 door Mensch Arbeidsrecht Advocatuur II Disclaimer II Privacyverklaring II Algemene voorwaarden II Klachtenregeling