top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Aanvraagformulieren voor bedrijfseconomisch ontslag en enkele regels in dit verband gewijzigd

26 augustus 2022

werkgevers werknemers bedrijfseconomisch ontslag aanvragen aanvraagformulier UWV Lydia van den Heuvel advocaat Den Bosch Mensch Arbeidsrecht Advocatuur

Voor bedrijfseconomisch ontslag is toestemming van het UWV nodig. Toestemming van het UWV kan worden verkregen door de daarvoor bedoelde formulieren A, B en C in te dienen bij het UWV.


Op deze formulieren moet het volgende worden ingevuld.

- Formulier A: de gegevens van de werkgever.

- Formulier B: de gegevens van de werknemer of werknemers waarvoor ontslag wordt aangevraagd.

- Formulier C: de onderbouwing van het ontslag.


Het UWV heeft recent formulier A en formulier C gewijzigd. Werkgevers moeten hierdoor op formulier A in plaats van op formulier C vragen over collectief ontslag en medezeggenschap beantwoorden. Door de vragen over collectief ontslag en medezeggenschap te verplaatsen van formulier C naar formulier A beoordeelt het UWV eerder of de werkgever aan zijn verplichtingen in dit verband heeft voldaan.

Hieronder wordt kort uitgelegd waarom het UWV vragen stelt over collectief ontslag en medezeggenschap.


- Collectief ontslag: Als in een periode van 3 maanden 20 of meer werknemers binnen 1 werkgebied van het UWV worden ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen is sprake van collectief ontslag. Hiervoor gelden op grond van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) extra eisen. Het UWV zal toetsen of aan deze extra eisen is voldaan. Is niet aan deze extra eisen voldaan dan heeft dit uiteindelijk tot gevolg hebben dat het UWV de ontslagaanvraag weigert en nieuwe ontslagaanvragen niet in behandeling neemt.


- Medezeggenschap: In veel gevallen moet de werkgever die 1 of meerdere werknemers wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen verplicht advies van de OR, PVT of de werknemers zelf vragen. Als de werkgever verplicht is om dit te doen en dit niet heeft gedaan is de ontslagaanvraag prematuur en wordt die door het UWV geweigerd.


De gewijzigde formulieren vind je hier.


Naast formulier A en C is ook gewijzigd dat werkgevers van het UWV niet langer automatisch uitstel krijgen om met werknemers te onderhandelen over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dit is hét alternatief voor bedrijfseconomisch ontslag is (zie dit eerdere bericht van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur). Werkgevers krijgen hiervoor alleen nog uitstel als de werkgever zich heeft gehouden aan zijn verplichtingen in verband met collectief ontslag en medezeggenschap en de werkgever in de 2 maanden voor het uitstelverzoek hiervoor niet al uitstel heeft gehad.


Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page