top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Succes behaald voor een werkgever

27 januari 2023

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur reorganisatie bedrijfseconomisch ontslag

Marienjo Floors behaalde succes voor een werkgever die cliënt is van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur.

Marienjo heeft het UWV namens de werkgever verzocht om het verlenen van toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag.

De werkgever is een academisch ziekenhuis. De werknemer was daar als onderzoeker werkzaam voor één van de door de werkgever ingestelde wetenschappelijke onderzoekslijnen.

Het beleid van de werkgever is als volgt. Onderzoekers moeten zelf zorgdragen voor financiering van de onderzoekslijn waarvoor zij werkzaam zijn. Met deze financiering worden onder meer de lonen van de voor de onderzoekslijn werkzame onderzoekers betaald. Als voor een onderzoekslijn niet voldoende geld is opgehaald wordt deze opgeheven. Onderzoekers zijn met dit beleid van de werkgever bekend.

Voor de onderzoekslijn waarvoor de werknemer werkzaam was, was niet voldoende geld opgehaald om deze voort te kunnen zetten. De werkgever heeft de onderzoekslijn dan ook opgeheven.

Marienjo heeft in de ontslagaanvraag namens de werkgever betoogd dat het opheffen van de verlieslijdende onderzoekslijn noodzakelijk was voor een doelmatige bedrijfsvoering omdat de werkgever financieel in de problemen komt als hij verlieslijdende onderzoekslijnen in stand moet houden. Marienjo heeft vervolgens namens de werkgever betoogd dat de functie van de onderzoeker uniek was waardoor het afspiegelingsbeginsel geen rol speelde, dat de arbeidsplaats van de werknemer met het opheffen van de onderzoekslijn is vervallen en dat werknemer niet bij werkgever herplaatst kon worden.

Het UWV is het met Marienjo eens. De werkgever mag de werknemer dus ontslaan. Een goede beslissing voor de werkgever!

Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page