top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Ontslagplan voor bedrijfseconomisch ontslag

30 oktober 2020

Financiële problemen, reorganisatie en/of een andere bedrijfseconomische omstandigheid met verval van arbeidsplaatsen tot gevolg? Maak een ontslagplan.

- Verzamel de stukken ter onderbouwing van de bedrijfseconomische reden(en).

- Bepaal het aantal arbeidsplaatsen dat vervalt per categorie uitwisselbare functies.

- Ga na wat in de cao is bepaald over ontslag om bedrijfseconomische redenen.

- Ga na of er een ontslagcommissie is ingesteld.

- Ga na of UWV en/of vakbonden verplicht moeten worden geïnformeerd en/of betrokken.

- Ga na of de or, pvt en/of de werknemers zelf moeten worden geïnformeerd en/of betrokken.

- Stel vast wie ontslagen moeten worden. Houd rekening met opzegverboden, de voorgeschreven ontslagvolgorde, het afspiegelingsbeginsel en onmisbare werknemers.

- Onderzoek herplaatsingsmogelijkheden in bestaande en eventuele nieuwe functies.

- Stel de voorwaarden vast voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden als alternatief voor ontslag (vso).

- Maak een communicatieplan voor het informeren van alle werknemers en externe partijen.

- Maak een planning met tijdspad (anticipeer op ziekmeldingen).

Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page