top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Wettelijke vakantiedagen vervallen, maar niet zomaar

12 mei 2023

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur wettelijke vakantiedagen vervallen vervaltermijn verjaring verjaringstermijn Lydia van den Heuvel-Rijnierse

Een werknemer heeft recht op vakantie.


Het wettelijke recht op vakantie betreft 4 keer de arbeidsduur per week. Dit komt neer op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar bij een arbeidsduur van 40 uur per week. Opbouw van wettelijke vakantiedagen vindt sowieso plaats over alle dagen waarover de werknemer recht heeft op loon. Soms vindt de opbouw echter ook plaats als de werknemer geen recht heeft op loon. Zo vindt de opbouw ook plaats tijdens aanvullend geboorteverlof en langdurig zorgverlof.


De wettelijke vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen is 6 maanden. Deze termijn begint te lopen na afloop van het jaar waarin de wettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd. Veel werkgevers denken daarom dat de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2022 hebben opgebouwd met ingang van 1 juli 2023 automatisch vervallen. Dit klopt, maar alleen als niet ten voordele van de werknemer is afgeweken van de wettelijke vervaltermijn, de werknemer in redelijkheid in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen én de werkgever aan zijn zorgverplichting heeft voldaan. Dit volgt uit de wet en rechtspraak.


De zorgverplichting van de werkgever houdt in dat hij zijn werknemers individueel schriftelijk over hun wettelijke vakantiedagen informeert, hen in staat stelt om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen en hen laat weten dat de wettelijke vakantiedagen vervallen als ze niet worden opgenomen.


Houdt een werkgever zich niet aan zijn zorgverplichting dan vervallen de wettelijke vakantiedagen van zijn werknemers dus niet. De wettelijke vakantiedagen verjaren in dat geval. De wettelijke verjaringstermijn is 5 jaar en dus aanzienlijk langer dan de wettelijke vervaltermijn van 6 maanden De wettelijke verjaringstermijn begint te lopen na afloop van het jaar waarin de wettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd. De werkgever die dit onwenselijk vindt kan hier vervolgens niets meer aan doen. Wettelijke vakantiedagen kunnen door werkgevers bijvoorbeeld niet worden afgekocht door de wettelijke vakantiedagen uit te betalen. Dit mag pas bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


Hier lees je hoe het zit met de zorgverplichting van de werkgever in verband met de verjaring van de wettelijke vakantiedagen en hier lees je he het zit met bovenwettelijke vakantiedagen.


Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page