top of page

HomeActualiteiten > Bericht

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur deelt op haar website en socialmedia-accounts regelmatig informatie over het kantoor en het arbeidsrecht. Hieronder één van die berichten.

Stappenplan voor ontslag

4 oktober 2022

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur ontslagplan ontslag op staande voet vaststellingsovereenkomst vso

Het onderstaande stappenplan betreft 12 stappen langs de belangrijkste punten van het ontslagrecht. Werkgevers kunnen dit stappenplan gebruiken als zij de arbeidsovereenkomst met een werknemer willen beëindigen. Vanzelfsprekend kunnen de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur ook advies geven over ontslag.


- Stap 1:


Ga na of ontslag op staande voet mogelijk is.


+ Ja, ontslag op staande voet is mogelijk.

Ontsla de werknemer op staande voet. Let erop dat dit op de juiste manier gebeurt. Er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen en de werknemer heeft meestal geen recht op de transitievergoeding.

+ Nee, ontslag op staande voet is niet mogelijk. Ga door naar stap 2.


- Stap 2 (optioneel, indien niet gewenst ga door naar stap 3):


Ga na of de werknemer wil instemmen met de opzegging of bereid is tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (let op dat dit niet leidt tot ernstige verwijtbaarheid).


+ Ja, de werknemer wil instemmen met de opzegging: Ga door naar stap 10.


+ Ja, de werknemer is bereid tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: Een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst of vso genoemd) kan worden gesloten. Over de inhoud hiervan kan onderhandeld worden.


+ Nee, de werknemer wil niet instemmen met de opzegging en is ook niet bereid tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: Ga door naar stap 3.


- Stap 3:


Ga na of een opzegverbod in de weg staat aan ontslag.


+ Er is een opzegverbod dat in de weg staat aan ontslag:

Stop of ga terug naar stap 2.


+ Er is geen opzegverbod dat in de weg staat aan ontslag:

Ga door naar stap 4.


- Stap 4:


Ga na of er een redelijke grond is voor ontslag (zoals disfunctioneren of een bedrijfseconomische reden (waaronder reorganisatie)).


+ Ja, er is een redelijke grond voor ontslag: Ga door naar stap 5.


+ Nee, er is geen redelijke grond voor ontslag: Stop of ga terug naar stap 2.


- Stap 5:


Ga na of de werknemer binnen een redelijke termijn kan worden herplaats in een passende functie.


+ Ja, de werknemer kan worden herplaatst:

Bied de werknemer de passende functie aan. Stop vervolgens als dit leidt tot herplaatsing. Ga door naar stap 6 als de werknemer niet wordt herplaatst.


+ Nee, de werknemer kan niet worden herplaatst:

Ga door naar stap 6.


- Stap 6:


Ga na welke ontslagroute moet worden genomen.


+ Het UWV moet om toestemming voor opzegging worden gevraagd: Ga door naar stap 7.


+ De cao-ontslagcommissie moet om toestemming voor opzegging worden gevraagd: Ga door naar stap 8.


+ De kantonrechter moet om ontbinding worden gevraagd: Ga door naar stap 9.


- Stap 7:


Vraag het UWV om toestemming voor opzegging.


+ Het UWV verleent toestemming voor opzegging:

Ga door naar stap 10.


+ Het UWV weigert toestemming voor opzegging te verlenen:

Ga door naar stap 9.


- Stap 8:


Vraag de cao-ontslagcommissie om toestemming voor opzegging.


+ De cao-ontslagcommissie verleent toestemming voor opzegging:

Ga door naar stap 10.


+ De cao-ontslagcommissie weigert toestemming voor opzegging te verlenen:

Ga door naar stap 9.


- Stap 9:


Vraag de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.


+ De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst:

De arbeidsovereenkomst eindigt per de datum dat de kantonrechter die ontbindt. De werknemer heeft meestal recht op de transitievergoeding.


+ De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst niet:

Stop, ga terug naar stap 2 en/of ga door naar stap 11.


- Stap 10:


Zeg de arbeidsovereenkomst op. Houd rekening met de opzegtermijn. De werknemer heeft meestal recht op de transitievergoeding.


- Stap 11:


Vraag aan het hof om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (hoger beroep).


+ Het hof ontbindt de arbeidsovereenkomst:

De arbeidsovereenkomst eindigt per de datum dat het hof die ontbindt. De werknemer heeft meestal recht op de transitievergoeding.


+ Het hof ontbindt de arbeidsovereenkomst niet:

Stop, ga terug naar stap 2 en/of ga door naar stap 12.


- Stap 12:


Ga na of cassatie bij de Hoge Raad mogelijk is.


+ Cassatie is mogelijk: Ga in cassatie. Als dit leidt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dan eindigt de arbeidsovereenkomst per de datum van ontbinding. De werknemer heeft meestal recht op de transitievergoeding. Stop of ga terug naar stap 2 als cassatie niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst leidt.


+ Cassatie is niet mogelijk: Stop of ga terug naar stap 2.


Comments


Meer weten over dit onderwerp? 

Neem contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht. 

Alle berichten 

Alle berichten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur vind je hier.

Blijf op de hoogte

Volg Mensch Arbeidsrecht Advocatuur op LinkedIn, Facebook en/of Instagram als jij ook op de hoogte wilt blijven. 

n.jpg
bottom of page