top of page

Home > Actualiteiten> Zoekresultaten

De resultaten van jouw zoekopdracht vind je hieronder.

4 items gevonden

 • Heeft de niet-gevaccineerde werknemer recht op loon tijdens arbeidsongeschiktheid door corona?

  Maar heeft de werknemer die zich niet heeft laten vaccineren wel recht op loon in geval van arbeidsongeschiktheid Een arbeidsongeschikte werknemer heeft in beginsel altijd recht op loon, tenzij de arbeidsongeschiktheid Dus ja, de werkgever moet het loon van de werknemer die door corona arbeidsongeschikt wordt betalen, alleen recht heeft op het wettelijk minimum als de werknemer schuld heeft aan het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid In geval van arbeidsongeschiktheid door corona van een werknemer die een coronavaccinatie heeft geweigerd

 • Deadline voor het aanvragen van de compensatie voor betaalde transitie- en beëindigingsvergoedingen

  Langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid is een in de wet genoemde redelijke grond voor ontslag. De werkgever die een werknemer ontslaat vanwege langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid moet aan die De meeste langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers stemmen echter niet in met de beëindiging Sinds 1 april 2020 hebben werkgevers recht op compensatie van (een deel van) de aan langdurig zieke of arbeidsongeschikte

 • Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?

  arbeidsovereenkomst dan heeft dat namelijk onder meer tot gevolg dat de werknemer recht heeft op loon, óók bij arbeidsongeschiktheid

 • On a winning streak!

  De werkgever had dit gedaan omdat hij meende dat de werknemer loog over de mate van zijn arbeidsongeschiktheid

n.jpg
bottom of page